Polska Racja Stanu.Słowo

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. Jaką rolę w kształtowaniu się cywilizacji i wynikającej zeń Racji Stanu – odgrywa słowo?   Przymierzając się do cyklu tekstów tyczących Polskiej Racji Stanu sądziłem, że ta sprawa – czyli relacja miedzy słowem i pismem winna być zaznaczona, ale nie jest zasadniczą. Kiedy jednak napisałem ostatnią notkę ( o Czytaj dalej