OBRONA TERYTORIALNA-GŁOS FACHOWCA.

Co i skąd można zobaczyć? Romuald Szeremietiew:      Komentarz byłego wiceministra obrony, Romualda Szeremietiewa, odnośnie sił obrony terytorialnej i reformy koncepcji Narodowych Sił Rezerwowych SZ RP: Rosyjski magazyn wojskowy poświęcony armiom obcym „Зарубежное военное обозрение” w numerze nr 4/2013 zamieścił obszerny artykuł autorstwa płk C. Korczagina omawiający polską koncepcję Czytaj dalej

PRS. Dobro.Polemiki

Zaczynając od początku. Czy prawdziwe jest zdanie: „Piękno – kształtem jest miłości, zaś dobro – jest miłości treścią.” ?   O ile nie ma wątpliwości, co do pierwszego członu, to druga część je budzi. Czy można jednoznacznie , w każdej sytuacji twierdzić, że dobro jest wyrazem Miłości? Moim zdaniem – nie ma to wyrażenie bezwzględnego charakteru – wymaga bowiem wcześniejszego założenia, Czytaj dalej

POLSKI SYSTEM PENITENCJARNY.

Szanowni Państwo - proszę o rozpowszechnianie poniższego tekstu ! Maciej Lisowski Podobno polski system penitencjarny nie ma na celu karania, lecz resocjalizację przestępcy. Czy jednak resocjalizacja osoby dawno już zresocjalizowanej ma sens? I czy ktoś, kto odpokutował przeszłe winy i zmienił diametralnie swoje życie powinien trafić do więzienia? Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego: Czytaj dalej

Piękno, Dobro i Prawda w Cywilizacji Miłości

  Piękno - kształtem jest miłości, zaś dobro - jest miłości treścią. Jeżeli kształt i treść miłości odpowiadają sobie, wówczas oceniamy to jako Prawdę i mówimy o prawdziwej miłości, czyli po prostu o Miłości. W ten sposób trzy cechy bytu  Piękno, Dobro i Prawda, które wyrastają z Miłości, są jej ekspresją. Żadna z tych cech nie jest relatywna, choć ludzie od wieków, często je Czytaj dalej

JAKĄ MAMY PRZYSZŁOŚĆ W NASZYM KRAJU?

  W Polsce wolny rynek powoduje powrót do niewolnictwa!!!! Żyjemy w kraju faszystowskim! Nie dlatego, że ktoś podpalił symboliczną tęczę. Nie dlatego, że ktoś popalił budkę przy ambasadzie Rosji. Żyjemy w kraju faszystowskim, bo elity tego państwa tworzą prawa społeczne , które faworyzują instytucje, a degradują obywatela. A państwo i jego instytucje, które swoimi prawami Czytaj dalej

Ukraina w Nowy Rok

...Szczęśliwego Nowego Roku...   ...jeszcze kilkanaście dni i jak świat długi i szeroki rozleje się fala fantazmatów w rodzju: „Szczęśliwego Nowego Roku!”. Ale zanim będziemy słuchać podobnych bzdur i co gor­sze, sami serwować je przy różnych okazjach, odnotujmy, że od ponad tygodnia obserwujemy to, co dzieje się na Ukrainie, z Ukrainą i dla Ukrainy. A dzieje się sporo i do tego w Czytaj dalej

Polska Racja Stanu. Przyleganie

Opublikowana korespondencja tycząca rozumienia pojęcia dobra wskazuje, że tematyka nie jest jednoznacznie zdefiniowana. Jest wskazaniem problemu,ale w trakcie dyskusji tworzone są bardziej „przylegające” określenia. Przyleganie – to określenie, którego użył Tomasz z Akwinu przy definicji Miłości :MIŁOŚĆ TO PRZYLEGANIE DO DOBRA. Tę definicję (i inne) zamieściłem w Traktacie o Miłości – to jeden Czytaj dalej

Polska racja Stanu a Konstytucja

Może dziwić dlaczego tak wiele czasu i wysiłku  poświęcam kwestiom podstawowym, fundamentalnym dla budowy  (odbudowy) polskiej odrębności cywilizacyjnej na jakiej warto tworzyć przyszłość. Kwestia odrzucenia dobra  jako jednej z wartości „cywilizacyjnych” jest zasadnicza; na poziomie cywilizacji, a także nawet  personalistycznego systemu filozoficznego, DOBRO nie może być wartością  odniesienia. Czytaj dalej