LIST OTWARTY DO PROKURATORA GENERALNEGO.

Apel – List otwarty do Prokuratora Generalnego Pana Andrzeja Seremeta – Czy w Polsce będą rządzić oszuści w białych kołnierzykach?

seremet prokurator

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny,

Czy Prokuratura, która ma za zadanie strzeżenie praworządności, będzie nadal pasywnie się przyglądać, jak nierzetelni i  nieuczciwi bankowcy (banksterzy – jak słusznie ich określa prof. Krzysztof Rybiński) okradają polskie firmy z kapitału?

Polskie firmy zapłaciły i nadal płacą miliardy zł bankom za rozliczone transakcje toksycznych opcji walutowych.

Wiedzą publiczną jest, iż firmy zostały złapane w pułapkę toksycznych opcji walutowych na skutek przygotowanej akcji ze strony kilku czołowych zachodnich instytucji finansowych, w celu przygotowania sobie przez nie nowego źródła dochodu.

Również wiedzą publiczną jest, że Toksyczne opcje walutowe były ewidentnym oszustwem ze szkodą dla polskich firm, co wynika m.in. z monografii dr Pawła Karkowskiego „Toksyczne opcje – Od zaufania do bankructwa” (eksperta w niniejszym temacie i biegłego sądowego).

Nierzetelni bankowcy, bankowi oszuści wspierani lojalnie na skutek fałszywie pojętej solidarności przez znaczną część swojego środowiska, wycisnęli z polskich firm dziesiątki mld zł i czynią to nadal przy biernej postawie Prokuratury.

Sprytni bankowi oszuści skierowali oskarżenia za zawieranie toksycznych opcji walutowych pod adres  zarządów firm, za rzekome działania na ich szkodę (sami sobie winni), by oddalić od siebie zarzuty niecnych działań w zakresie toksycznych opcji walutowych, które spowodowały niewyobrażalnie wielkie straty w polskiej gospodarce.

Mamy stosowne narzędzia prawne by zminimalizować wielkie straty w polskiej gospodarce, nie miej nie da się tego osiągnąć bez aktywnych działań Prokuratury.

Wszystkie transakcje toksycznych opcji walutowych są w świetle obowiązującego prawa  nieważne, co pośrednio wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19.09.2013 r o sygn. akt IV CSK 651/12 – zobacz komentarz na stronie www.jedamski.pl/2013/11/09/wyrok-sadu-najwyzszego-toksyczne-opcje-walutowe-2/ oraz artykuł napisany przez Grzegorza Jedamskiego „Antywirus wirusa AZIP” www.jedamski.pl/antywirus-wirusa-opcyjnego-grzegorz-jedamski/ w reakcji na raport dr Mariusza Andrzejewskiego „Anatomia i mechanizm działania wirusa wywołującego kryzys finansowy w Polsce czyli rzecz o asymetrycznych złożonych instrumentów pochodnych w ujęciu mikro – i makroekonomicznych – wyniki badań naukowych”, o którym informował na stronie internetowej 6 lutego 2009 r. Puls Biznesu.

Wobec powyższego wszystkie firmy przez 10 lat od dnia rozliczenia transakcji toksycznych opcji walutowych mogą dochodzić od banków zwrotu zapłaconych kwot (podstawa prawna podana na stronie www.jedamski.pl/banki-zaplaca-przedsiebiorcom-za-toksyczne-opcje/

Firmy nie podejmują działań w celu dochodzenia od banków przedmiotowych należności, nie wiedząc często o takiej możliwości (media w ogóle o takiej możliwości nie informują), a te, które wiedzą, nie podejmują działań, albowiem banksterzy trzymają ich pod pistoletem kredytowym.

Prokuratorzy mogą wnosić powództwa na rzecz poszkodowanych firm przez toksyczne opcje walutowe w celu zasądzenia na ich rzecz  zwrotu kwot uiszczonych bankom z tytułu rozliczonych przedmiotowych transakcji opcji – wymaga tego nadrzędny interes kraju i ochrona podstaw praworządności.

Niezbędne są pierwsze powództwa wniesione przez prokuratury na rzecz pokrzywdzonych firm na toksycznych opcjach walutowych, by przełamać obawy firm i spacyfikować bankowych oszustów szantażujących firmy.

Amerykańskie instytucje i Prokuratorzy spowodowali, iż banki zapłaciły ponad 100 mld USD kar i odszkodowań za nierzetelne działania ich bankowców, a polskie instytucje   i Prokuratorzy biernie przyglądają się jak nasi banksterzy okradają polskie firmy z kapitału, de facto pośrednio cały naród polski na dziesiątki mld zł.

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny, doceniam działania Prokuratury Generalnej w kwestii toksycznych opcji walutowych (zajęcie korzystnego stanowiska na rzecz firmy w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w przedmiotowej materii), niemniej w zaistniałej sytuacji uważam, iż Prokuratura Generalna i podległe jej Prokuratury winne podjąć większy wysiłek w celu ochrony polskiej gospodarki oraz podstaw praworządności i sprawiedliwości.

Pozostaję do dyspozycji Prokuratury Generalnej w przedmiotowej materii.

 

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny,

z okazji imienin składam najserdeczniejsze życzenia, dobrego zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji z owocnych działań na rzecz polskich przedsiębiorców i ochrony praworządności.

 

Z wyrazami szacunku i poważania

Grzegorz Jedamski

 

Do wiadomości: Prezes Sądu Najwyższego; Minister Sprawiedliwości; Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; Prezes Rady Ministrów; Marszałkowie Senatu i Sejmu; Prezes NBP   i Przewodniczący KNF

 

Wypowiedz się