Polska Racja Stanu – kierunki

W zasadzie jako następna miała być inna notka. Jednak być może właściwszym będzie przedstawienie programu dochodzenia do PRS na „kilka kroków” w przód. To pozwoli przygotować się czytającym i dyskutantom do przyjęcia tych treści.

 

Jak pisałem – żadnego utajniania. Wszystko na widoku i wszystko poddane ocenie. Także krytycznej.
Także, jeśli wola i chęć, do przedstawienia alternatywnych rozwiązań, a być może i idei.

Jakie konkluzje?
W pierwszej notce tematycznej przedstawiłem kierunki poszukiwań i odniesień dla PRS.
I jednocześnie wskazałem, że potrzeba znalezienia odniesień głębszych, filozoficznych dla tej idei.

Druga notka – to wskazanie, jakie elementy z punktu widzenia metodyki filozoficznej winny zostać uwzględnione.
Filozofia odgrywa tu ideowo – idealistyczny wątek wyznaczania PRS.
Z kolei notka o ujęciu cywilizacyjnym wskazuje, że Racja Stanu jest wynikiem wzajemnych relacji idei (filozofia) z czynnikami pragmatycznymi niesionymi przez cywilizację, czyli warunkibytowania.

Warto zaznaczyć, że te oddziaływania są wzajemne.
Nie ma jednej filozofii – przynajmniej w realiach rzeczywistości. Są różne ujęcia, które w długotrwałym procesie wytworzyły różne systemy filozoficzne.
Z kolei te systemy , poprzez odmienne ukształtowanie rozumienia wartości, spowodowały powstanie odmienności cywilizacyjnych.

Dlatego najbliższe notki będą poświęcone najpierw odmienności systemów filozoficznych, a następne kształtowaniu się rozumienia wartości w tych systemach. To także rozważania o tym, czy cywilizacyjne wartości podstawowe określone przez prof. Konecznego, są rzeczywiście tymi podstawowymi.
Najwięcej uwagi poświęcę kwestii rozumienia prawdy, gdyż to pojęcie wydaje się być obecnie błędnie tłumaczone i określane. Ważne też jest określenie roli dobra. Tu także jest wiele wątpliwości.
Pozostaje piękno – na pierwszy rzut oka „mniej znacząca” wartość. Okazuje się, że niezwykle istotna.

Mam nadzieję, że na temat piękna uda mi się uzyskać materiał „zewnętrzny”, chociaż już u Norwida,czy Słowackiego jest wiele istotnych uwag.

Dopiero na tej podstawie można będzie określić sposób i zależności jakie były brane pod uwagę przy tworzeniu Cywilizacji Polskiej przez naszych Przodków. A po dostosowaniu (próbie) do współczesnych warunków (tu bardzo liczę na współpracę), można będzie pokusić się o określenie Polskiej Racji Stanu.

Jeśli ktoś z Państwa widzi potrzebę specjalnego naświetlenia jakiejś kwestii – wszelkie sugestie są mile widziane.

Wypowiedz się