Oszukani emeryci

Renta za dom Odwrócona hipoteka to świetny interes, ale dla instytucji finansowej. Uważaj, by nie zostać na lodzie. ANDRZEJ DRYSZEL, MAGDALENA OSTROWSKA   Chcesz mieć do końca życia godziwy dodatek do emerytu­ry? W zamian za to oddajesz mieszkanie? Uważaj, by fundusz hi­poteczny czy inna instytucja finan­sowa, z którą zawierasz umowę, nie zabrała ci tego mieszkania za parę- set Czytaj dalej

Polityka Józefa Becka

"Naród może być tak przez swego ministra pchnięty, że śmierć i pożar przebiegną nad jego miastami i wsią, że niewola na długo stanie się jego udziałem. Na szachownicy polityki zagranicznej gra się bogactwem i nędzą, życiem i śmiercią milionów ludzi. Biada narodom, które się oddają w niezręczne lub nieumiejętne ręce". Czytaj dalej

Afganistan – czas prawdy

Piotr Falkowski MON rezerwuje w wojsku dla weteranów rannych na wojnie zaledwie 28 etatów. Stanowisk, które mogliby objąć, jest kilkaset Renty weteranów poszkodowanych na wojnach są często tak niskie, że brakuje na leki, rehabilitację czy przystosowanie domu do potrzeb osoby o ograniczonej sprawności. Czytaj dalej

Rynek mediów dla wybranych

W zdrowym państwie o sukcesie mediów decydują prawa rynku, a nie jakieś gremium „mędrców” Tydzień temu na placu Zamkowym w Warsza­wie odbyła się kolejna manifestacja w obronie TV Trwam. W zasadzie wszystkie z nich dotyczyły miej­sca na multipleksie cyfrowym dla tej stacji, kluczowego dla dalszego jej rozwoju. Czytaj dalej