Wojna Informacyjna. Erystyka

Podział władzy w państwie/ erystyka

 

Struktury władzy w państwie.

właściciel zewnętrzny

służby specjalne (SS)

media

administracja państwowa

dezinformacja – 80% dezinformacja – 95% dezinformacja – 15%

ciosy – 20% ciosy – 5% ciosy – 85%

społeczeństwo

 

właściwie wszystko wyjaśnia artykuł WOJNA INFORMACYJNA Rafała Brzeskiego]

 

Generalnie podstawowym zadaniem, nałożonym przez właściciela zewnętrznego na SS, jest szeroko pojęta dywersja. Najczęściej stosowana jest w formie „małego sabotażu”.

Dezinformacja i ciosy są to działania głównie osłaniające dywersję; ciosy oczywiście używane są też do zdobywania władzy w określonych „miejscach” państwa.

 

SS – poprzez struktury własne – inwigilacja organizacji, zrzeszeń, partii itp. – większość działań nakierowanych na sabotaż i dezinformację – są to podstawowe metody działania „w terenie”

 

Ciosy – w stosunku do niewygodnych osób stawiających opór, oczyszczanie stanowisk w administracji i zastępowanie swoimi ludźmi, względnie – rekrutacja osób ze stanowisk

 

Dywersja w internecie, kształtowanie opinii na forach, trollowanie, a także ( w konsekwencji) przejmowanie ich, czy działania oddolne: zakładanie. Fora tematyczne, polityczne, hobbystyczne.

 

Permanentne oddziaływanie pracowników SS na przeciętnych obywateli w codziennej pracy, życiu. Delikatne sugestie, kształcenie „odpowiednich” przekonań u spotykanych osób.

 

Likwidacja niewygodnych jednostek.

 

Wchodzenie w struktury organizacji społecznych, politycznych itp. i działalność na ich szkodę – rozkład od wewnątrz.

 

Media – dezinformacja polega głównie na nieinformowaniu społeczeństwa o ważnych dla niego kwestiach, unikanie, eliminowanie informacji istotnych, niedopuszczanie do publikacji

 

Szum medialny – podawanie dużej ilości informacji nieistotnych z punktu widzenia obywatela. Podawanie informacji sprzecznych, obok siebie lub podanych krótko po sobie w małym odstępie czasu.

 

Jednocześnie w kluczowych sprawach właściwie wszystkie ośrodki medialne (mainstrem) podają te same informacje, tę samą wersję zdarzeń, podobne opinie. Jest jedno źródło (cenzor?), które kształtuje rynek medialny. Może chodzić o to, aby obywatel miał pewność, że otrzymuje całość informacji o Polsce i świecie – skoro wszystkie media powtarzają się, znaczy nie ma nic więcej innego istotnego do przekazania.

 

Chodzi m.in. o zlikwidowania niezależnego myślenia.

Kto mówi coś innego niż wszyscy jest likwidowany. Albo będzie powtarzał to co inni, albo go nie będzie.” 5.08.2011

 

Traktowanie Polaków jak ludzi drugiej kategorii – lansowanie takich opinii i zachowań.

Obrzydzanie Polakom innych Polaków, dzielenie obywateli.

 

Wynaradawianie – obniżanie poziomu kultury, świadomości politycznej, masowe wprowadzanie treści o wątpliwej jakości moralnej, intelektualnej – ubożenie społeczeństwa poprzez podawanie mu trucizny duchowej.

 

Media wyśmiewają polskość, przedstawiając jej karykaturę i zalewając widza, słuchacza prawdziwymi i nieprawdziwymi błędami polskimi, piętnując je przynajmniej raz dziennie (Teleexpress).