Stanowisko STOP BEZPRAWIU- popieramy

Stanowisko w/s planów ratyfikacji przez RP tzw. „ jednolitego patentu”

Stowarzyszenie STOP BEZPRAWIU – Lublin, Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu

– Bielsko Biała oraz Obywatele Przeciw Bezprawiu – Nysa,

uczestniczące w gdańskim

forum „ Obywatel – kryzys zaufania do instytucji państwowych” wyrażają stanowczy i jednoznaczny sprzeciw w odniesieniu do planowanej przez władze polskie ratyfikacji tak zwanego „ jednolitego patentu” , który odda polskich przedsiębiorców i organizacje

pozarządowe pod jurysdykcję obcojęzycznych sądów.

 

Opinie niezależnych ekspertów i rzeczników patentowych oraz osobiste doświadczenia

jednego ze znanych nam przedsiębiorców, który został wezwany przez angielską firmę do

zrzeczenia się zastrzeżonego przez Urząd Patentowy RP znaku handlowego, pokazują

jednoznacznie, iż ze względów nie tylko ekonomicznych przedsiębiorcy i organizacje

pozarządowe będą na z góry straconej pozycji wobec zagranicznej konkurencji .

 

Wzywamy władzę ustawodawczą, wykonawczą oraz prezydenta RP, do nieratyfikowania

uchwalonej przez Parlament Europejski i zatwierdzonej przez Radę Europy umowy 25

państw UE w/s powołania sądu patentowego.

 

Oczekujemy, by za przykładem Włoch i Hiszpanii również Polska uznała, że ich obywatele nie zostaną oddani pod jurysdykcję obcojęzycznych sądów.

W imieniu wyżej wymienionych organizacji.

Prezes Stowarzyszenia STOP BEZPRAWIU – Lublin

Jerzy Pietrzyk