Interwencja w prokuraturze.

Interwencja w Prokuraturze w Opolu w obronie Kuli Lisa 62

ZACHOWAJ ARTYKUŁPOLEĆ ZNAJOMYM

Grupa pomocy ofiarom błędów sądowych interweniuje w sprawie komentatora na NE – Kuli Lisa 62. Oto treść przesłanego pisma. Uwaga! Nie podajemy nazwiska Kuli Lisa 62 do wiadomości publicznej.

Szanowny Pan
Prokurator Rejonowy
Artur Jończyk

Prokuratura Rejonowa w Opolu
45-066 Opole, ul. Reymonta 24
//%20sekretariatpr@opole.po.gov.pl„>
sekretariatpr@opole.po.gov.pl
______________________________

Dotyczy: sygn. akt 3 Ds. 1252/12/D

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pilne rozważenie możliwości umorzenia postępowania skierowanego przeciwko Panu XY z powodu domniemanego popełnienia przez niego przestępstwa z Art. 256 kk i innych.

Pan XY jest szanowanym komentatorem internetowym, wyróżniającym się kulturą wypowiedzi, głębokim patriotyzmem i pasją poszukiwania nowych materiałów oraz źródeł dotyczących historii Polski.

Z tego, co jest nam wiadomo, jest inwalidą, byłym kapitanem statku, mechanikiem okrętowym, supervisorem i superintendentem. Obecnie porusza się wyłącznie na krześle na kółkach po mieszkaniu z powodu trzech endoprotez i skutków skomplikowanego złamania uda (obecnie jest ono ześrubowane z blachą).

Nigdy nie zauważyliśmy, aby w wypowiedziach Pana XY miało miejsce publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, jak też publiczne znieważenie poszczególnych osób z powodu przynależności narodowej. Nigdy też w jego komentarzach nie zauważyliśmy pogardy wobec kogokolwiek.

Jeśli zdaniem Prokuratury jakieś komentarze Pana XY zawierały kontrowersyjne cytaty, to jesteśmy przekonani, że nigdy ich motywem nie był zamiar nawoływania do waśni, nienawiści, wrogości, bądź też znieważanie z powodu przynależności narodowej.

Jako przedstawiciele internetowej opinii publicznej wyrażamy obawy, czy postępowanie prokuratorskie skierowane przeciwko Panu XY nie odbije się w sposób negatywny i to poważny na jego stanie zdrowia i czy w związku z powyższym prowadzenie tego postępowania nie jest rażąco sprzeczne z konstytucyjną normą proporcjonalności postępowania, zawartą w artykule 31 Konstytucji.

Z tego powodu, wnosimy jak na wstępie naszego pisma.