Jak znaleźć sprawiedliwość?

Szanowni   Państwo,

Przedstawiam sprawę p. Łukasza Gojke – b. prezesa państwowego   przedsiębiorstwa – „Susz” Sp. z o.o.

W wyniku działań – jak twierdzi p. Łukasz – m.in. dyrektora regionalnego banku,   oraz radcy pawnego – obecnie Posła na Sejm RP i Z-cę Przewodniczącego   Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, pan Gojke stracił cały   dorobek swojego życia. Obecnie nie pracuje, gdyż nigdzie nie może znaleźć   zatrudnienia – ma „wilczy bilet”.

Jako osoba „wykluczona społecznie” od 12 lat bez środków do życia,   będąca na utrzymaniu żony – nauczycielki, a teraz z realną wizją bezdomności   całej rodziny, p. Łukasz Gojke wszelkimi sposobami szuka sprawiedliwości –   dotychczas jednak bez skutku

Nie jest dobrze w Państwie, gdy osoba   zarządzająca przedsiębiorstwem należącym do Skarbu Państwa, została   sponiewierana i „wylądowała pod mostem” tylko dlatego, że ktoś   oszukał ją na 62 tys. złotych, podczas gdy zarządzane przez nią   przedsiębiorstwo przyniosło kilka milionów zł. zysku – i to nie dla niej, ale   dla Skarbu Państwa, dla nas wszystkich – podatników.

Nie jest dobrze w   Państwie, w którym prokuratury patrzą przez palce na ograbianie Skarbu   Państwa – Skarbu Narodu Polskiego,   a prokurator „nie doszukuje się przestępstwa” powołując się przy   tym na treść „umowy”, której nie ma.

Nie jest dobrze w   Państwie, gdy sąd nie chce widzieć głównego dowodu w sprawie, ale na podstawie tego dowodu pozbawia p. Łukasza Gojke   dorobku życia, doprowadza do licytacji za bezcen domu i wpędza p. Łukasza   wraz z żoną w długi, których nigdy nie będą w stanie spłacić.

Nie jest dobrze w   Państwie, w którym radca prawny doprowadza do wydania wyroku sądowego na   podstawie umowy, której „nie ma„,   „przemija postępowanie dyscyplinarne”, a następnie zostaje Posłem   na Sejm RP i Z-cą Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw   Człowieka.

Na naszej stronie interetowej umieściliśmy:

1. Wniosek Fundacji LEX NOSTRA do Ministra Skarbu o umorzenie   „długu” p. Łukasza Gojke, oraz jego małżonki.
2. Opis sprawy p. Łukasza Gojke.
3. Dwa nagrania wideo, w których p. Łukasz Gojke opowiada o swojej sprawie.

http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/component/content/article/32-interwencje/104-jak-z-pastwowego-przedsibiorstwa-wyj-bezkarnie-pienidze-wykoczy-prezesa-i-odkupi-je-za-bezcen-

Z poważaniem

Maciej Lisowski
Dyrektor Fundacji LEX NOSTRA

http://fundacja.lexnostra.pl/

Sprawa p. Łukasza Gojke opublikowana na stronie Fundacji LEX NOSTRA:

http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/component/content/article/32-interwencje/104-jak-z-pastwowego-przedsibiorstwa-wyj-bezkarnie-pienidze-wykoczy-prezesa-i-odkupi-je-za-bezcen-