Sprawa Tuchaczewskiego

 

Tematyka stalinowska od lat fascynuje badaczy i stanowi źródło wciąż odkrywanych tajemnic. W szczególny sposób była bliska Pawłowi Wieczorkiewiczowi, który poświęcił jej lata badań, owocujących imponującym dorobkiem bibliograficznym.
Tym razem słynący z kontrowersyjnych poglądów wybitny znawca historii Związku Sowieckiego wnikliwie podejmuje problem czystek stalinowskich w Armii Czerwonej. Jak likwidacja marszałka Michaiła Tuchaczewskiego, a także innych wysoko postawionych rangą dowódców wpłynęła na historię ZSRS? Co kierowało Stalinem, kiedy rozpoczynał eliminację kadry wojskowej?
Autor dociera nie tylko do przyczyn i konsekwencji rozstrzelania Tuchaczewskiego, ale też do ówczesnych interpretacji tego wydarzenia przez Europę. Przedstawia też fatalnie zakończone losy czerwonoarmistów z różnych okręgów wojskowych.

Autor dociera nie tylko do przyczyn i konsekwencji rozstrzelania Tuchaczewskiego, ale też do ówczesnych interpretacji tego wydarzenia przez Europę. Przedstawia też fatalnie zakończone losy czerwonoarmistów z różnych okręgów wojskowych.