Druga Wojna Światowa

Rozpoczynając od wybuchu wojny chińsko-japońskiej
w 1937 roku, Evan Mawdsley wykazuje, że źródeł II wojny światowej należy
upatrywać w konflikcie między starym a nowym porządkiem międzynarodowym, a
następnie śledzi rozprzestrzenianie się konfliktu w miarę, jak obejmował on
Azję, Europę i Bliski Wschód. Autor koncentruje się przede wszystkim na
aspekcie militarnym i strategicznym historii wojny, choć analizuje również
czynniki polityczne, ekonomiczne, ideologiczne i kulturowe, które wpływały na
rozwój wydarzeń. Nie pomija także konsekwencji wojny, obejmujących nie tylko
klęskę państw Osi, ale również rozpad imperiów kolonialnych oraz początek
Zimnej Wojny.

Evan Mawdsley jest wykładowcą historii powszechnej na Wydziale Historycznym
Uniwersytetu w Glasgow. Jego najnowsze publikacje, to The Stalin Years: The
Soviet Union, 1929 – 1953 (2003) oraz Wojna nazistowsko-sowiecka, 1941-1945
(2005; wyd. polskie 2009).

Mamy przed sobą książkę ciekawą, dyskusyjną i wielu momentach nowatorską, a na pewno inną niż obecne podręczniki. Z recenzji prof. dr hab. Witolda Mazurczaka    Spośród ogromnej literatury na temat II wojny światowej Mawdsley wybrał najbardziej wartościowe merytorycznie, uwzględniające najnowsze wyniki badań, anglojęzyczne op…

Seria : Historiai

ISBN: 978-83-233-3041-7, rok: 2011, format: B5,stron : 506, oprawa:  miękka , język publikacji