Czarna księga kresów

Czarna księga Kresów

Książka ta spogląda na Kresy z
tragicznej perspektywy, w której dominują zbrodnie. To Kresy są tu ofiarą
zbrodni. (…) Tych Kresów, które były, już nie ma. Przynajmniej na żadnej
współczesnej mapie. Zdaje się, że nadszedł ich kres. Jak to się stało? Jak się
ta tragedia dokonała? Czyja to wina? Czyje zaniedbanie? Czy mogło być inaczej?
O tym, o czym często nie mają siły mówić wydziedziczeni z tamtej ziemi, mówi ta
książka.

Prof. dr hab. Andrzej Nowak

SZEROKA PANORAMA PRZEŚLADOWAŃ MIESZKAŃCÓW POLSKICH KRESÓW

W
książce m.in.: wojny z Tatarami, konflikty z Rosją, hajdamackie bandy, represje
podczas rozbiorów, prześladowania polskich powstańców, polityka wynarodowienia,
walka o niepodległość i polskość Kresów, wojna z bolszewikami, represje i
prześladowania w okresie międzywojennym, zbrodnie sowieckich komunistów, Wielki
Głód, stalinowski i hitlerowski horror w czasie II wojny światowej, tragedia
Polaków na Wołyniu, powojenne losy i tułaczka Kresowian, systematyczne
niszczenie Polaków i polskości w sowieckich republikach – aż po ostatnie
wydarzenia na Litwie, Białorusi i Ukrainie.

Niezwykła
opowieść o bohaterach, walce, cierpieniu, nadziei, patriotyzmie, umiłowaniu
ojczyzny aż po najwyższą ofiarę.

Autorka przytacza relacje naocznych świadków zbrodni, pogromów i
prześladowań.