Referendum obywatelskie cz.II

 

W sobotę 31 marca 2012 w siedzibie NOT w Warszawie odbył się pierwszy Kongres Protestu pod hasłem „O likwidację III RP – państwa postkomunistycznych sitw!”. W kongresie wzięło udział około 150 osób z całej Polski, reprezentujących różne organizacje społeczne.

 

O co należy zapytać Polaków?

 

  1. 1.Czy jesteś za tym, aby posłowie do Sejmu byli wybierani przez obywateli większością głosów w jednej turze wyborczej, spośród kandydatów wyłanianych swobodnie przez wyborców w każdym z 460 jednomandatowych okręgach wyborczych?
  2. 2.Czy jesteś za likwidacją finansowania partii politycznych przez państwo?  
  3. 3.Czy jesteś za przywróceniem społeczeństwu prawa do referendum, które powinien zarządzać Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej obligatoryjnie po zebraniu 500 tys. podpisów przez obywateli?
  4. 4.Czy jesteś za wprowadzeniem zasady wybieralności sędziów i prokuratorów przez społeczeństwo oraz wprowadzeniem ław przysięgłdo sądownictwa?
  5. 5.Czy jesteś za likwidacją przywilejów zawodowych dla prawników i otwarciem zawodów prawniczych, tj. za likwidacją tzw. aplikacji, likwidacją Krajowej Rady Sądownictwa, likwidacją immunitetów dla sędziów i prokuratorów?
  6. 6.Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu emerytalnego i wieku przechodzenia na emeryturę mężczyzn w wieku 65 lat?
  7. 7.Czy jesteś za ograniczeniem i redukcją ilości stanowisk w administracji rządowej i samorządowej, likwidacją zbędnych szczebli administracji i zbędnych instytucji jak Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji czy Narodowego Funduszu Zdrowia?    
  8. 8.Czy jesteś za objęciem państwową opieką rodzin wychowujących dzieci – finansowaniem przez państwo w 100% żłobków i przedszkoli, wprowadzeniem liczących się ulg podatkowych na każde wychowywane dziecko oraz przedłużeniem urlopów macierzyńskich?
  9. 9.Czy jesteś za tym by Państwo Polskie przejęło bezpośrednią odpowiedzialność za prowadzenie kluczowych dziedzin gospodarki jak: energetyka, rurociągi, kolej, kluczowe banki i ubezpieczenia społeczne, , a także zarządzanie autostradami (które powinny być bezpłatne)?

   10 Czy jesteś za powołaniem parlamentarnej komisji do zbadania nadużywania prawa przez urzędników ZUS i Urzędów Skarbowych na niekorzyść polskich przedsiębiorców, oraz objęciem abolicją zusowską i podatkową przedsiębiorców dotkniętych takim działaniem?

Janusz Sanocki