Prawda o kredytach

WOJCIECH SAWICKI, www.sawicki.cc/kredyty, w.sawicki@op.pl">w.sawicki@op.pl,tel. 601 36 18 61     Szanowni Państwo. Piszę na prośbę, a może nawet „polecenie” mojego przyjaciela, doc. dr Rudolfa Jaworka, Prezesa Klubu Inteligencji Polskiej. Chodzi mu o rozpowszechnienie moich tekstów, które są na mojej stronie internetowej www.sawicki.cc/kredyty. To trochę wiedzy anty bankowej, której sensem Czytaj dalej